Pakiet bezpieczeństwa Almaturu

Dotyczy ofert tylko dla Dorosłych

W celu uchronienia naszych klientów przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji losowych, które mogą grozić poważnymi kosztami finansowymi Almatur proponuje uczestnikom skorzystanie z usługi "Pakiet bezpieczeństwa".

"Pakiet bezpieczeństwa" - to usługa, dzięki której w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej klienci mogą zdecydowanie obniżyć koszty potrąceń wynikające z warunków uczestnictwa a także wyeliminować dodatkowe, niespodziewane koszty związane ze zmianą okoliczności których nie można było w chwili podpisywania umowy przewidzieć. Takich jak na przykład: choroba, wypadek losowy, odwołany urlop itd., itp. Pakiet bezpieczeństwa jest usługą fakultatywną, wykupywaną tylko w momencie podpisywania umowy na konkretną imprezę i nie dotyczy uczestników imprez z działu "Egzotyczne eskapady".

Cena pakietu wynosi:
25 zł - przy katalogowej cenie imprezy do 750 zł
50 zł - przy katalogowej cenie imprezy do 1.500 zł
75 zł - przy katalogowej cenie imprezy do 2.250 zł
100 zł - przy katalogowej cenie imprezy powyżej 2.250 zł

UWAGA: Dla członków Klubu Stałych Klientów Almaturu WiP - pakiet bezpieczeństwa - gratis!!!


Wykaz korzyści dla posiadaczy "pakietu bezpieczeństwa"

1. Bardzo duże zmniejszenie kosztów rezygnacji z imprezy, wynikających z warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez BPiT Almatur, jeśli przyczyną rezygnacji były udokumentowane przyczyny losowe lub związane z chorobą. Potrącenia z tytułu rezygnacji są wyliczane w wysokości kosztów poniesionych przez Almatur, ale posiadaczom "Pakietu bezpieczeństwa" w przypadku rezygnacji, gwarantujemy zwrot większości wpłat, w następującej wysokości:

  Warunki normalne
średni poziom kosztów
Warunki bezpieczne
gwarancja zwrotu
do 40 dni 50 zł, 100 %
39 - 21 dni 10-20% ceny imprezy, 90 %
20 - 14 dni 20-50% ceny imprezy, 80 % ceny imprezy,
14 - 4 dni 50-90% ceny imprezy, 70 % ceny imprezy.
Poniżej 4 dni 50-90% ceny imprezy, 60 % ceny imprezy.

 

2. Możliwość dokonywania zmian danych w rezerwacji do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy, bez ponoszenia kosztów.
3. Możliwość zmiany uczestników rezerwacji bez ponoszenia opłat do 8 dni przed odjazdem.
4. Możliwość zmiany terminu imprezy bez ponoszenia kosztów rezygnacji do 21 dni przed odjazdem.
5. Zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń hotelowych, w przypadku przerwania wypoczynku spowodowanego nieprzewidzianą sytuacją losową.

 

Niezwykłe promocje

  • Sprawdź już teraz!

Wyprawy i egzotyka

  • Przez cały rok

Wycieczki objazdowe

  • Gorące Last Minute

Nasz zapowiedzi

  • Zima 2016/2017


fb widget